O projekcie

Jak tak naprawdę powstał ten blog? Jako element projektu zaliczeniowego w ramach przedmiotu TECHNIKI NOWYCH MEDIÓW. Jest to jeden z przedmiotów obowiązujących w drugim semestrze kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na WNPiD UAM w Poznaniu. Jego celem jest zaznajomienie studentów z funkcjonowaniem w przestrzeni internetowej, w tym stworzenie własnej strony internetowej. Powstała ona w oparciu o system CMS- WordPress.